Zastani i poslušaj – klijent Fondacija za socijalno uključivanje (FSU)

Kampanja „Zastani i poslušaj“ najavljuje rad na aktivnijoj socijalnoj uključenosti i napuštanje koncepta pasivne socijalne zaštite i apeluje na sve segmente društva da prihvate i promovišu jednake mogućnosti za sve građane BiH na osnovu međusobnog razumijevanja i prihvatanja različitosti. U ovom projektu će se također raditi na mapiranju i analiziranju aktuelnih potreba tih grupa, te na razvijanju i usvajanju modernih strategija socijalne uključenosti na entitetskim i nivou Brčko Distrikta i njihovom usklađivanju sa standardima EU. Istoimeni projekat provode Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i IBHI uz podršku agencije BORAM u komunikacijskom dijelu, a generalni cilj projekta je doprinijeti boljem umrežavanju organizacija civilnog društva u sektoru socijalne uključenosti, vidljivijem zastupanju interesa i potreba marginaliziranih grupa i njihovoj zastupljenosti u socijalnim politikama i modernim strategijama relevantnim za procese EU integracija.