Sajam socijalnog poduzetništva u Sarajevu

U okviru USAID projekta “Program održivosti civilnog društva (CSSP)” u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa, Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), uz podršku agencije Boram, organizirala je u Sarajevu sajam socijalnog poduzetništva na kojem su bili prezentirane mogućnosti saradnje između socijalnih i komercijalnih preduzeća.

Sajam je jedna od aktivnosti zagovaračke kampanje “Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva“, koju ova fondacija te Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) i Koalicija marginalizovanih grupa u BiH “KOMA“ provode uz podršku USAID-a

U okviru USAID projekta “Program održivosti civilnog društva (CSSP)” u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa, Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), uz podršku agencije Boram, organizirala je u Sarajevu sajam socijalnog poduzetništva na kojem su bili prezentirane mogućnosti saradnje između socijalnih i komercijalnih preduzeća.

Sajam je jedna od aktivnosti zagovaračke kampanje “Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva“, koju ova fondacija te Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) i Koalicija marginalizovanih grupa u BiH “KOMA“ provode uz podršku USAID-a.