Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu za modernizaciju komunalnih usluga – Kroz regionalna partnerstva do boljih opštinskih usluga

KlijentGIZKampanjaKroz regionalna partnerstva do boljih opštinskih uslugaGodina2016