Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu za modernizaciju komunalnih usluga – Kroz regionalna partnerstva do boljih opštinskih usluga

ClientGIZCampaignKroz regionalna partnerstva do boljih opštinskih uslugaYear2016