Počelo snimanje filma u okviru UNDP projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH" 

Glavni cilj projekta je doprinijeti kvalitetnijem životu građana kroz veće demokratsko učešće i odgovornost prema javnosti, kroz unapređene usluga na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu, te uključivanje socijalno isključenih kategorija.

Kao sredstva ostvarenja ovog cilja odabrani su podsticaji lokalnom razvoju koji će predvoditi zajednica, te revitalizacija lokalne vlasti u mjesnim zajednicama kao nivou gdje je vlast najbliža građanima i njihovim organizacijama koje su na usluzi zajednicama, uz mogućnost stvarnog učešća i provedbe.

“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).