Agencija BORAM je specijalizovana za kampanje od  javnog interesa koje se bave društveno aktuelnom problematikom i koje, pored informiranja, uključuju i komponentu edukacije javnosti.U ovoj oblasti BORAM je razvio puni spektar konsultantskih usluga od razvoja planova strateškog komuniciranja, marketing planova, istraživanja, vođenja javnih kampanja, implementacije projekata, organizacije susreta s novinarima, te organizacije događaja, konferencija, seminara, treninga i ostalih BTL aktivnosti, razvoj medijskih strategija uz medijski zakup, oglašavanje, medijsko planiranje, medijski monitoring...Također, BORAM ima značajan portfolio u produkciji dokumentarnih filmova, nekomercijanoj i komercijalnoj produkciji svih medijskih formata (TV, radio, print i web), adaptacijama.Većinu kampanja od društvenog interesa u BiH je implementirao BORAM.  Za implementaciju ovih kampanja BORAM zapošljava 10 radnika u stalnom radnom odnosu i preko 80 ljudi po ugovoru o djelu.BORAM ima vlastite kapacitete, ljude, opremu da implementira kampanje od društvenog interesa u skladu sa najvećim međunarodnim standardima. Pri tome ostvarujemo izvrsnu saradnju sa medijskom zajednicom i novinarima.

NAŠ TIM