Klijenti

Evropska unija u Bosni i Hercegovini 

Evropska komisija

Policijska misija Evropske unije

Ambasada Norveške u Bosni i Hercegovini

USAID

UNICEF

UNDP

NATO

EUFOR

GIZ

Institut für Auslandsbeziehungen

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo zdravstva Bosne i Hercegovine 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma Bosne i Hercegovine

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Ured visokog predstavnika (OHR)

OSCE

Centar za sigurnosne studije Bosne i Hercegovine

Inicijativa i civilna akcija  (ICVA)

Koalicija marginalizovanih grupa (KOMA)

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini 

Cooperazione Italiana allo Sviluppo

GlaxoSmithKline

Roche

EURO ASFALT

VOLVO

FORD

BHTelecom

Podravka

BBI 

ProCredit Bank

Norplan Hydropower ltd

SEEMO

Američka ambasada u Bosni i Hercegovini

Resursni centar za vode i okoliš “UNA Consulting”

European Union in Bosnia and Herzegovina

European Commission

European Union Police Mission

Norwegian Embassy in Bosnia and Herzegovina

USAID

UNICEF

UNDP

NATO

EUFOR

GIZ

Institut für Auslandsbeziehungen

Federal Ministry of Internal Affairs of Bosnia and Herzegovina

Federal Ministry of Health of Bosnia and Herzegovina

Federal Ministry of Environment and Tourism of Bosnia and Herzegovina

Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina

OHR Office of the High Representative

OSCE

Center for Security Studies of Bosnia and Herzegovina

Initiative and civil action (ICVA)

Coalition of marginalized groups (KOMA)

Social Inclusion Foundation in Bosnia and Herzegovina

Cooperazione Italiana allo Sviluppo

GlaxoSmithKline

Roche

EURO ASFALT

VOLVO

FORD

BHTelecom

Podravka

BBI 

ProCredit Bank

Norplan Hydropower ltd

SEEMO

U.S. Embassy in Bosnia and Herzegovina

Resource Center for Water and Environment “Una Consulting”