Ne vjeruj na prvu

Projekt „Educiranje novinara i šire javnosti o trendovima digitalnih medija“ osmišljen je kako bi se unaprijedila informisanost i znanje novinara, urednika, influensera kao i šire javnosti o pojavama dezinformacija i prioritetima EU u ovom segmentu. Svrha projekta bila je poboljšati otpor društva uticaju dezinformacija i smanjiti mogućnosti za širenje lažnih informacija. Projekt je uključivao javnu kampanju, organizaciju serije radionica za novinare i OCD, kao i razvoj 6 edukativnih modula, te android platforme #NeVjerujNaPrvu.