Communications Regulatory Agency of Bosnia and Herzegovina – EPRA

EPRA označava Evropsku platformu regulatornih agencija koja je u periodu od 29. do 31. maja. održala jedan od dva godišnja sastanka u Sarajevu 2019.godine. Predstavnici/ce 53 regulatorna tijela iz 47 zemalja članica EPRA-a prisustvovali su konferenciji koju je BORAM za Regulatornu agenciju za komunikacije BiH organizovao višednevni EPRA događaj za više od 200 učesnika koji je uključivao dnevne sesije i organizaciju večernjih aktivnosti u Gradskoj vijećnici Sarajevo i Domu mladih Skenderija.