O nama
Agencija BORAM iz Sarajeva u BiH specijalizovana je isključivo za kampanje od  javnog interesa koje se bave društveno aktuelnom problematikom i koje, pored informiranja, uključuju i komponentu edukacije javnosti.

U ovoj oblasti BORAM je razvio puni spektar konsultantskih uslugaod razvoja planova strateškog komuniciranja, marketing planova, vođenja javnih kampanja, implementacije projekata, organizacije susreta s novinarima, te organizacijedogađaja, konferencija, seminara, treninga i ostalih BTL aktivnosti, razvoj medijskih strategija uz medijski zakup, oglašavanje, medijsko planiranje i slično.

Također BORAM ima značajan portfolio uprodukcijidokumentarnih filmova, nekomercijanoj i komercijalnoj produkciji svih medijskih formata(TV, radio, print i web),adaptacijama.

Većinu kampanja od društvenog interesa u BiH je implementirao BORAM.  Za implementaciju ovih kampanja BORAM zapošljava 10 radnika u stalnom radnom odnosu i preko 80 ljudi po ugovoru o djelu.

BORAM ima vlastite kapacitete, ljude, opremu da implementira kampanje od društvenog interesa u skladu sa najvećim međunarodnim standardima. Pri tome ostvarujemo izvrsnu saradnju sa medijskom zajednicom i novinarima.

Klikni za više informacija o kampanjama i projektima >>
 

Copyright (c) 2015 BORAM. All Rights Reserved.


Change language

NAŠ TIM:

Menadžment
Samra Lučkin
luckins@boram.ba
Amra Hačimić
amra.hacimic@boram.ba

Odjel za marketing i medije
Azra Selimović
azra.selimovic@boram.ba

Odjel za projekte
Mervana Muhović
mervana.muhovic@boram.ba

Odjel za organizaciju događaja i odnose s javnošću
Ajla Lučkin
ajla.luckin@boram.ba
Ena Krkalić
ena.krkalic@boram.ba

Odjel za administraciju
Aleksandar Pandurević
aleksandar.pandurevic@boram.ba
Rialda Kulenović
rialda.kulenovic@boram.ba

Odjel za produkciju
Almir Biber
almir.biber@boram.ba