Change language
Agencija BORAM iz Sarajeva u BiH specijalizovana je isključivo za kampanje od javnog interesa koje se bave društveno aktuelnom problematikom i koje, pored informiranja, uključuju i komponentu edukacije javnosti.

U ovoj oblasti BORAM je razvio puni spektar konsultantskih usluga od vođenja javnih kampanja, do organizacija susreta s novinarima, te razvoja planova strateškog komuniciranja uključujući strategiju i komunikacijske planove, organizaciju konferencija, seminara, treninga, događaja i ostalih BTL aktivnosti, kao i produkciju (TV, radio, print i web) i zakup medija uključujući oglašavanje, medijsko planiranje i slično.
Copyright (c) 2015 BORAM. All Rights Reserved.